Buurtzorg Nederland werkt met een nieuwe kijk op de thuiszorg. Hierbij gaan zij terug naar waar het uiteindelijk allemaal om draait. De zorgvrager en zijn/haar wensen staan centraal. In de teams werken (wijk)verpleegkundigen samen met wijkziekenverzorgenden, waarbij hun oplossend vermogen en professionaliteit ten volle worden benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden

Wie bij ziekte of ouderdom steeds meer te maken krijgt met beperkingen en handicaps, verliest al snel een deel van zijn of haar zelfstandigheid. Daar is in veel gevallen niet veel aan te veranderen. Waar wel naar gestreefd kan worden is om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en beslissen. Wij bieden zorg aan huis voor ouderen, chronische zieken en mensen met beperkingen in welke vorm dan ook. We helpen met wassen, aan- en uitkleden en het innemen van de medicijnen, palliatieve en terminale zorg. Maar ook medische zorg, zoals wondverzorging, pijnbestrijding, insuline spuiten of andere injecties, kan door ons worden gegeven.

Ons team wordt ondersteund door een landelijke organisatie (Buurtzorg Nederland). Een van de belangrijkste aspecten is het feit dat de inzet van managers en andere overhead tot een minimum beperkt worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van moderne ICT toepassingen waardoor de administratieve lasten en kosten tot een minimum worden beperkt.
Er is een regiocoach en een klein landelijk hoofdkantoor dat is gehuisvest in Almelo.

Er zijn door heel Nederland verschillende buurtzorgteams.
We hopen u waar nodig te kunnen helpen.
Ons kantoor is gevestigd in “dÓuwe pastorie Hapert”

Buurtzorg team Hapert, Hoogeloon, Casteren
Oude Provincialeweg 21b
5527 BM  HAPERT
+316-10253347