ALS JE VRAGEN HEBT OVER ZORG VOOR JEZELF OF IEMAND ANDERS

De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Als je gezond blijft en je alles zelf kunt regelen is dat een prima gedachte. Maar door ziekte, een ongeval of simpel door de gevolgen van het ouder worden heb je zorg of ondersteuning nodig. Dan is de eerste vraag: “waar en of bij wie kan ik terecht met mijn zorgvraag”. Welke instanties, organisaties zijn er die mijn zorgvraag kunnen beantwoorden.

Wie wijst mij de weg.
Daarom zijn we gestart met een “INFOPUNT ZORG” in de MFA HART VAN HAPERT
Bij het “Infopunt Zorg” kun je terecht voor vragen en advies over de zorg voor jezelf of iemand uit je omgeving.

Vragen als:
- Welke zorg heb ik nodig nu of in de toekomst
- Binnen welke wettelijke regeling past mijn zorgvraag
- Bij welke instanties, zorgverleners kan ik met mijn zorgvraag terecht
- Hoe verlopen de procedures bij het aanvragen van zorg bij organisaties die zorg leveren
- Welke formulieren horen er bij een aanvraag van zorg
- Hoe zit het met de eigen bijdrage
- Vervoer / maaltijden
- Ondersteuning mantelzorg
- enz.

Het infopunt is dus bedoeld om mensen de weg te wijzen, te adviseren en te informeren. De vrijwilligers die u te woord staan, hebben zelf ruime ervaring opgedaan in de wereld van de zorg en zijn via de Seniorenvereniging Hapert opgeleid als ouderenadviseur of cliëntondersteuner door de KBO in Den Bosch.
Deze service is een activiteit die georganiseerd wordt door en valt onder de verantwoordelijkheid van het seniorensteunpunt ‘d Ouwe Pastorie.

Het infopunt is open op dinsdag en vrijdag van 10.00 – 11.30 uur en is gevestigd naast de ruimte voor de bloedafname.

Frans Blankers
Peter Bunnik
Henk Jacobs