De dagopvang is een samenkomst van een beperkte groep mensen die b.v. eenzaam zijn, beperkingen hebben, zelf niet in staat zijn om makkelijk naar activiteiten te gaan. Er wordt gezellig koffie gedronken en gekletst. Spelletjes gedaan en andere activiteiten waar behoefte aan is in de groep.

De dagopvang is iedere week in de tuinkamer van d'Oude Pastorie Hapert op woensdag van 10:00-15:00 uur en de deuren zijn geopend vanaf 09.45 uur. Het is de bedoeling dat u de gehele tijd blijft (uitzonderingen daargelaten) en er wordt vanuit gegaan dat u in principe iedere week vast deelneemt. De dagopvang wordt gedraaid door vrijwilligers en de kosten voor deelname bedragen € 3,- per keer. 

U kunt zich aanmelden voor de dagopvang op donderdag op het spreekuur van wijkzuster Carol Iding in “d'Ouwe Pastorie" Zij neemt dan contact op voor een gesprek om uitleg te geven over de dagopvang en om te kijken of u in aanmerking komt voor een plek in de groep.