Helaas moet ik jullie meedelen dat ik mijn bestuursfunctie op 30 september als voorzitter zal beëindigen. Na 25 jaar Kloostertuin en de opening van MFA “het Hart van Hapert” is dit een mooie afsluiting.

Mij is door de cardioloog en longarts gevraagd of ik al stappen heb ondernomen om mijn bestuursfuncties te verminderen, omdat door verschillende medische problemen mijn gezondheid is afgenomen en spanning, stress niet wenselijk zijn. Daarom kan ik geen vergaderingen of bijeenkomsten bijwonen.

Vanaf de realisatie van het steunpunt was ons hoofddoel: de leefbaarheid van het dorp Hapert te bevorderen. Daarbij staan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid centraal. Er is nog volop gemeenschapszin aanwezig, maar je merkt ook dat er wel wat is veranderd. Mensen zijn allemaal drukker op hun eigen manier. Het is heel moeilijk om aan vrijwilligers te komen.
In Hapert zijn gelukkig nog veel senioren actief betrokken bij het wel en wee van hun leeftijdsgenoten. Mijn gedachten gaan zeker in dankbaarheid terug naar de bestuurders, beheerders, gastvrouwen van het eerste uur die Steunpunt De Kloostertuin ruim 25 jaar geleden hebben gerealiseerd en hun opvolgers. Zij hebben vaak al hun energie en vrije tijd in de Kloostertuin gestoken. Ook zal ik de fijne samenwerking met diverse instanties en de Gemeente Bladel nooit vergeten. Het Seniorensteunpunt d ‘Ouwe Pastorie zal de huidige bestuurders en vrijwilligers veel voldoening schenken, omdat door hun belangeloze inzet Hapert een bloeiend en gezond steunpunt rijker is. Zij is aanbieder van zorg en welzijn die aansluit bij de wensen en behoeften van senioren.

Thuis achter de PC kan ik nog enkele taken uitvoeren als dat nodig is en op prijs wordt gesteld. Liever had ik dit jullie mondeling meegedeeld maar dat is voor mij momenteel niet mogelijk.

Bedankt voor het vertrouwen en fijne samenwerking tijdens mijn 25 jarig voorzitterschap. Tevens wens ik allen veel succes toe met Seniorensteunpunt d ‘Ouwe Pastorie. Het gaat jullie in alle opzichten bijzonder goed en blijf gezond.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinnering aan de Kloostertuin bewaart.

Bedankt!!!

Met hartelijke groet,
Antoon Poppeliers