Met de bouw van De Kloostertuin is er 20 jaar geleden een huis van vriendschap gebouwd, waar iedere oudere zijn eigen ik kan zijn en zo ook benaderd wordt door beheerders en gastvrouwen. We hadden 20 jaar geleden enige verwachting, maar de samenwerking met de Gemeente Hoogeloon en Bladel, Woningstichting De Zaligheden, GOW en de zorg- en welzijnsinstanties hebben ons veel meer gegeven. Ik heb destijds tijdens mijn openingsspeech gezegd: De realisering van het steunpunt lijkt wel een droom! Het is een droom die volledig is uitgekomen.

Vanaf het eerste moment dat Burgemeester Grem tijdens de Kempenoptocht in 1997 tegen mij zei: Antoon, hier komt waarschijnlijk het steunpunt en ik vraag jou er aan mee te werken! Vanaf dat begin heeft iedere betrokken partij zich voor 100% ingezet om het hoogst haalbare te realiseren.

Na inspirerende gesprekken, suggesties en nadenken, welke richting en afslag het steunpunt moest nemen voor de toekomst, hebben we in samenwerking met de Gemeente Hoogeloon en later Bladel, de zorg- en welzijnsinstellingen steeds de juiste afslag genomen om de vraagstukken te benaderen en uit te werken.

Door die goede samenwerking ontstond de juiste sfeer en wisselwerking tussen professionals en vrijwilligers, waar over ingewikkelde vraagstukken werd nagedacht, plannen werden ontwikkeld, goede ideeën werden omarmd en in de organisatie meegenomen en waar mogelijk verder uitgewerkt en toegepast
en als die samenwerking tussen professionals en vrijwilligers er eenmaal is, maakt het nauwelijks nog uit op welke onderwerpen deze betrekking hebben:

Ik denk hierbij aan de samenwerking met de wijkzuster, Gemeente Bladel, Woningstichting De Zaligheden, GOW, Buurtzorg, Zuidzorg en RSZK, netwerk ouderen adviseurs, clientondersteuners en belastingadviseurs, preventie eenzaamheid, platform WMO, klussendienst, mantelzorg, zorgalarmering, respijtzorg, cultuurplaats enz….

Juist door die samenwerking is De Kloostertuin nu 20 jaar later uitgegroeid tot een volledig functionerend dienstencentrum met alle facetten van wonen, zorg en welzijn in zich om langer thuis te kunnen blijven wonen met kwaliteit van leven, zorg en welzijn.

Burgemeester Grem zijn wij nog steeds dankbaar voor zijn idee en zijn inzet om het steunpunt gerealiseerd te krijgen, evenals voormalig wethouder Mevr. Lavrijssen, de Heer van der Wijst, directeur van Woningstichting De Zaligheden, de architect, de heer de Corte, directeur van het Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen en de Heren Oomen en van de Ven, die destijds namens de Gemeente Hoogeloon in de bouwcommissie zaten en het huidige College van B&W en de verantwoordelijke ambtenaren.
Met de spreuk in de eerste steen “Hier blijft men langer jong”. Hadden wij 20 jaar terug al een heldere kijk op de ontwikkeling van de Kloostertuin.
Bedankt voor al die fijne samenwerkingen en wij hopen die ook in de toekomst voort te zetten. Wees er van verzekerd, dat we er ons voordeel mee zullen blijven doen. En dat we er heel blij mee zijn!

Wij hebben dit steunpunt kunnen uitbouwen door de inzet van het bestuur, de beheersgroep en de gastvrouwen en de goede betrekkingen met overheidinstanties en instellingen.

De Kloostertuin zijn we samen met alle ca. 50 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om eenzame ouderen een gevoel van geborgenheid en warmte te geven. Het vrijwilligerswerk voor de ouderen van Hapert heeft een bijzonder positieve uitstraling naar buiten en dat moet doorwerken op een volgende generatie, zodat we in de toekomst in Hapert verzekerd kunnen zijn van goede vrijwilligers en we laten daarbij iedereen zijn eigen identiteit houden, want dat maakt het vrijwilligerswerk zo interessant.