HAPERT – Steunpunt De Kloostertuin bestaat 10 jaar! Het multifunctionele dienstencentrum is uitgegroeid tot de Hapertse ontmoetingsplek bij uitstek. Om jong en oud te laten zien wat De Kloostertuin zoal te bieden heeft wordt er op zaterdag 9 februari een Open Dag georganiseerd.

(door Erik Schippers)

Op 14 februari1998 werd De Kloostertuin geopend. De behoefte was groot, er was voor de Hapertse ouderen in die tijd weinig te beleven. Burgemeester Grem bedacht een originele naam voor de eerste steen: ‘Hier blijft men langer jong’. De burgemeester kreeg gelijk: De Kloostertuin trekt anno 2008 gemiddeld 500 bezoekers per week. Deze aantallen worden keurig bijgehouden, in november 2007 werd de 250.000ste bezoeker geregistreerd. Deze man of vrouw zal tijdens de feestelijke receptie op vrijdag 8 februari met een bijzondere verrassing in de bloemetjes worden gezet. De receptie vindt plaats in De Kloostertuin, Kerkstraat 21 te Hapert tussen 17.00 en 18.30 uur. “Het succes van De Kloostertuin zit ‘m in de vrijwilligers. Daar draait het steunpunt volledig op”, zegt Frits van den Broek, penningmeester van Stichting Steunpunt de Kloostertuin. De Kloostertuin wordt bemand door 10 beheerders en 24 gastvrouwen (zie foto). Antoon Poppeliers, voorzitter van het dienstencentrum, vult aan: “De hele levenscyclus is hier aanwezig, van zuigelingen tot ouderen. De cirkel is rond, in Hapert is alles aanwezig om mensen zelfstandig te laten wonen met kwaliteit van leven, zorg en welzijn. Ook de samenwerking met de gemeente Bladel, Woningstichting De Zaligheden en de andere gebruikers van het steunpunt heeft tot het succes van De Kloostertuin geleid.”

Veel informatiestands op Open dag
Zaterdag 9 februari vindt de Open Dag plaats. De Kloostertuin wil bij haar 10 jarig bestaan aan iedereen heel graag laten zien dat er in Hapert multifunctionele dienstverlening van hoog niveau wordt geleverd. De Open Dag is van 10.00 tot 15.00 uur in de ontmoetingsruimte en de overige ontvangstruimtes van De Kloostertuin. Er zullen tal van instanties aanwezig zijn om al uw vragen over ‘zorg’ te beantwoorden. Zuidzorg, de grootste en meest ervaren aanbieder van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en thuiszorg zal met een informatiestand aanwezig zijn op de Open dag. Ook de GGD is van de partij, hier kunt u terecht voor een gezond fruithapje, zij zullen u proberen te overtuigen dat fruit niet alleen een lekker maar vooral ook gezond tussendoortje is. Ook de RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen) zal acte de présence geven. Zij organiseren met name dagactiviteiten, zoals geheugentrainingen, kookgroepen en spelactiviteiten. RSZK stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Verder kunt u hier terecht voor vragen over zorgalarmering, zorgbemiddeling, warme maaltijdenvoorziening en dagverzorging.

De koffie staat klaar!
Maar er is méér. Zo zal de Gemeente Bladel op de Open Dag meer informatie geven over het Zorgloket. Bij dit centrale loket in het gemeentehuis kan iedereen terecht met vragen over maatschappelijke ondersteuning. Zo kunt u bijvoorbeeld, op medische indicatie, woningaanpassingen laten verrichten als u hulpbehoevend wordt: een douche of slaapkamer beneden, er zijn in Nederland uitstekende (financiële) regelingen voor. Maak er gebruik van! Verder zullen op de Open dag aanwezig zijn: Parochie H. Severinus, Het Rode Kruis (o.a. informatie over welfare-activiteiten en het werven van vrijwilligers) alsmede Diagnostisch Centrum. Diagnostisch Centrum beschikt over een modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek. Maar zij zijn er ook voor röntgenonderzoek, echo's, hartfilmpjes, longfunctietesten, gehooronderzoeken, oogheelkundige onderzoeken en fietstesten. De KBO zal aanwezig zijn met informatie over de klussendienst (een groot succes in Hapert), respijtzorg en eenzaamheidspreventie, een niet te onderschatten probleem, ook in de Kempen. Er zal ook muziek zijn (met Co Vromans aan het orgel) en er is een tentoonstelling schilderijen van dertien Hapertse kunstenaars. De doorlopende filmpresentatie (door Jan Simons) laat zien wat voor activiteiten er de afgelopen tien jaar in De Kloostertuin zoal hebben plaatsgevonden.

Zorg dat u erbij bent op de Open Dag van De Kloostertuin in Hapert op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 15.00 uur. De koffie staat klaar en de entree is gratis!