Onderstaand de kengetallen van 2019:

rikconcours: 374
kienen: 458
bezoek: 4085
kaarten : 809
ontspanningsavonden: 1665
diagnostisch centrum: ( bloedprikken ) 4398
dagopvang: 503
cultuurplaats nieuw: 122
cursussen computer: 40
zorgbemiddeling en zorgloket WMO: 132
cliëntondersteuner: 7
ouderenadviseur: 144
klussendienst: 108
belastingadvies: 320
thuisadministratie : 96
vervoer dagverzorging op zorgboerderij : 18489
vervoer dagverzorging Hapertse Kluis: 884

Met deze kengetallen kan het bestuur de activiteiten volgen maar ook bijsturen.
In 2019 bezochten wekelijks gemiddeld 500 bezoekers ons steunpunt.
Het is fijn te ervaren dat 74 vrijwilligers het steunpunt belangeloos runnen en dat doen we zonder professionele krachten.